Sockerberoende

Ett talesätt som kommer från ett av de många självhjälpsprogram som finns lyder ungefär så här; ”Om du inte har ett beroende, så går du inte omkring och funderar över om du är beroende eller ej”. Enkelt. Men inte alltid så lätt. Något som är viktigt att komma ihåg i förhållande till sjukdomen är att den är primär. Det betyder att den inte orsakas av något, till exempel en dålig uppväxt, mobbing eller att vi inte kan hantera eller dövar våra känslor. Detta kan vara en ”motor” i beroendecykeln, men det orsakar inte Beroendesjukdomen.

Beroendesjukdomen är;

 • Primär
 • Kronisk
 • Progredierande
 • Går i skov
 • Dödlig
 • Behandlingsbar!

Vi som jobbar med Sockerberoende och är utbildade av Bitten Jonsson i HAM (Holistic Addiction Medicine) brukar dela in människor i tre grupper när vi arbetar med beroende, nämligen de som ägnar sig åt Socialt bruk; de som har ett Skadligt bruk , och de som är Beroende.

Socialt bruk: I den här kategorin människor finns de som tar en rad på chokladkakan, lägger in resten i kylen och glömmer bort att de har den där. De slutar när de får nog, och kan visst höja stämningen med lite gott, eller trösta sig med det samma, men det får inga större konsekvenser av sin kosthållning.

Skadligt bruk: I den här kategorin människor finns de som har ätit ohälsosamt en tid , och fått konsekvenser av det, som diabetes typ 2, övervikt mm och som kan ändra sin livsstil (även om de ibland behöver hjälp och stöttning) med detta som motivation. För dem funkar olika metoder och dieter, och de kan gå tillbaka till att i stort sett ha ett socialt bruk igen.

Beroende: I den här kategorin människor finns de, som trots att de fått konsekvenser, ibland mycket allvarliga sådana, men som inte kan sluta ändå. Det är de som fortsätter äta ohälsosamt trots att de fått diabetes, trots att de fått hjärtattack och trots att de är djupt deprimerade och inser att en livsstilsförändring kan rädda livet på dem. Människorna i den här kategorin har INTE dålig karaktär. Det har en sjukdom. De kan inte ta sig ur detta på egen hand, utan behöver hjälp.

Kort sagt brukar vi prata om att om du har ett beroende brukar du smyga, ljuga och gömma.

För att göra en första koll används ibland olika metoder för screening. Ett av dessa verktyg heter UNCOPE. Här nedan kan du testa dig själv genom att svara på frågorna. OBS! Tänk på att “sötsaker” kan ersättas med bröd, mackor, kaffebröd, pasta, flingor och dylikt.

 1. Har du, under senaste året, någonsin ätit mer “sötsaker” än du tänkt dig och/eller fortsatt använda “sötsaker” när du inte tänkt dig det?
 2. Har du, under senaste året. försummat några av dina vardagliga åtaganden på grund av att du ätit för mycket “sötsaker”?
 3. Har du, under senaste året, känt att du vill eller behöver ändra ditt sätt att äta eller handskas med “sötsaker”?
 4. Har någon, under senaste året, t ex familj eller vänner, klagat på hur mycket eller när du äter “sötsaker” eller tror du att de skulle klagat ifall de vetat om vad och hur mycket du äter?
 5. Har du, under senaste året, någonsin varit helt upptagen av tankar på när du skall få äta eller köpa “sötsaker”?
 6. Har du, under senaste året, någonsin använt “sötsaker” för att lindra känslomässigt obehag, såsom nedstämdhet, ilska eller tristess?

Med fyra eller flera positiva svar finns en stor risk att du utvecklat ett missbruk eller beroende och då är en kartläggning viktig. Kontakta någon som är SUGAR©-behörig.

SUGAR står för Sugar Use General Assesment Recording, och är en terapeutisk intervju som ger underlag för att se om du har ett Sockerberoende. Det är det bästa verktyget vi kan tillhandahålla för att se vilken av de ovanstående grupperna du befinner dig i och ge insikt och motivation till att verkligen ta tag i sitt sockerberoende.