Webkurs; Steg in i Förändring

Välkommen att delta i min webbkurs ”Steg in i förändring”, där vi tillsammans lär oss hur vi kan förändra våra liv! Kursen är inspirerad från AA´s (Anonyma Alkoholisters) tolvstegs program och jag väver samman detta med kunskapen om holistiskt läkande från Beroendesjukdomen och visar hur det tillsammans kan tillämpas praktiskt för att utvecklas på alla plan och göra bestående förändringar i livet!

Du behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling och ha appen ”ZOOOM cloud meetings” nedladdad. Inför varje tillfälle kommer du få en kod för att kunna logga in på mötet och lyssna på föreläsningen. Varje föreläsning spelas in, så om du missar ett tillfälle kan du gå tillbaka och lyssna på föreläsningen i efterhand.

Jag rekommenderar att du på något sätt har tillgång till AA´s Stora Boken.

Se till att ha papper och penna med när du deltar/lyssnar. Det kommer även finnas möjlighet till diskussion och reflektion efter varje föreläsning. Vid varje tillfälle vi ”träffas” får du en hemuppgift på det steg du just lärt dig om för att ytterligare befästa kunskapen.

Du kommer anslutas i en grupp på Facebook för att kunna fortsätta dela och ta del av andras erfarenheter där. I den gruppen kommer även material så som hemuppgifter, förslag på ytterligare litteratur och de inspelade föreläsningarna finnas.

Du kan anmäla dig till hela konceptet samtidigt och kostnaden är då 2 500: – eller gå in och lyssna på en föreläsning åt gången. Ett tillfälle kostar 250: – (Om du betalar alla föreläsningar var för sig hamnar kostnaden på 3 000: -)

Anmälan görs till Annica Strandberg via telefon: 073-052 70 67 eller

mejl: recovery@annicasinspira.com

Välkommen!