Steg två

Vi kom till tro på att en kraft större än vår egen kunde återge oss vårt förstånd.

Det är just den här ”lilla” biten med Gud, eller ”En kraft större än vi själva”, som är skillnaden mellan alla dieter jag har provat genom livet, och 12-stegsprogrammet, och det som gör att det fungerar. För mig är det viktigt att skilja på religion och andlighet. Jag är inte bra på religion, men i programmet hittar jag ANDLIGHET och det, är något helt annat.

Terence T Gorski han skrivit boken ”Att förstå de tolv stegen” (Symposion förlag) och börjar sin text om andra steget så här ”Andra steget säger inte att”…en kraft starkare än vi själva gav oss tillbaka vårt förstånd”. Det säger att vi ”kom till tro på” att något kunde hjälpa oss”. Och det är det steg två handlar om, tro. Vi behöver inte veta. Vi behöver bara ha en ”villighet att tro” som det skrivs i Anonyma Alkoholisters Stora Bok. Och det bästa av allt; du får tro på precis vad du vill! Det är det som är det fina i kråksången, och det som är en del av styrkan i programmet, alla har sin egen väg till andlighet, sin egen tro, det är lösningen vi fokuserar på för att kunna hjälpa varandra tillfriskna från det helvete det är att sitta fast i beroendesjukdomens käftar.

Idag har jag en tro på en Högre Kraft (HK), som jag kan definiera för mig själv. Men till att börja med var min sponsor i programmet min HK. Gruppen jag gjorde behandling tillsammans med var min HK. Vännerna i programmet var min HK. Risken med att ha en annan människa som sin Högre Kraft är dock just det att vi är bara människor, och en del av oss är sjuka. Till att börja med valde jag bara att lyssna och göra som de som gått före mig föreslog, men allt eftersom jag tillfrisknat har min tro utvecklats, på alla plan. Fortfarande tar jag hjälp av mina programvänner, sponsor och annat för att höra efter vad som kan vara min HK som snackar, men idag lyssnar jag även efter vad som sägs djupt inne i mig, i magen, min magkänsla, när jag ställs inför olika problem och frågeställningar, och det är det som slutligen får avgöra hur jag agerar.

I Stora Boken står den så här ”……djupt nere i varje man, kvinna och barn vilar en grundläggande föreställning om Gud. Den kan skymmas av olycka, av rikedom, av dyrkan av andra saker, men i en eller annan form finns den där. För tro på en kraft som är större än vår egen, och mirakulösa bevis på denna kraft i människors liv, är sanningar lika gamla som människan själv.” Just det stycket får håret att resa sig på mina armar, för det talar direkt till mitt hjärta.

I början, när jag kom till programmet och ringde in på telefonmöten, gick på livemöten och pratade med andra tänkte jag ibland med rädsla att ”Detta är en sekt. ” Men jag hade frihet att välja vad jag ville tro på och jag såg att de som gjorde stegen blev befriade från suget efter socker, mjöl och överätande och utvecklades som personer på ett sätt som jag också ville ha. Jag längtade efter att känna mig så levande och att mina ögon skulle ha samma glöd som den jag kunde se hos de som tillfrisknade och gick före mig. Jag ville LEVA, och det var det tog som tog mig tillbaka, om och om igen. Och jag fick ett annat resultat! Jag fick tillfriskna, jag fick uppleva glöden inom mig, som jag vet speglas i mina ögon när jag känner att jag lever, och för det är jag otroligt tacksam.

Ett begrepp som hållit mig kvar i programmet och som hjälpte mig mycket i början var att de i Stora Boken beskriver att allt som krävs för att komma igång är ”En villighet att tro”. När jag har tvivlat, när mina tankar att jag hamnat hos en sekt skrämt mig, när jag har tappat bort min Högre Kraft och min tro (för det har hänt, många gånger) så har jag gått tillbaka till min villighet att tro. För jag vill tro på att det går att få förändring. Jag vill tro på att det finns något som har mer kraft än mig, annars måste jag klara mig på egen hand och det har inte funkat så bra.

För mig är en Högre Kraft den känslan av vördnad, kärlek, glädje, förundran och hänfördhet när jag sår ett frö och tänker på att detta frö kommer att utvecklas till en planta som kommer att ge en fantastisk blomma, eller en frukt, grönsak eller annat som jag kan njuta av. När jag kramar om mina barn, mina hundar eller är ute och rider och glädjen och kärleken svämmar över, då vet jag att min Högre Kraft finns, och önskar mig allt gott.

Jag vet att det finns många som har ett komplicerat förhållande till Gud, som kanske haft en straffande, skrämmande, obarmhärtig Gud i sin uppväxt, och att det kan göra det svårt att hitta vägen till en Högre Kraft eller en tro på det som nämns som Gud i programmet. GUD kan stå för GEMENSKAP UTAN DROGER tex, det behöver inte vara komplicerat eller skrämmande. Och jag påminner igen om att det enda som behövs är en villighet att tro. Det är det som steg två vill förmedla; HOPP ❤