Steg tio

Vi fortsatte vår personliga inventering och när vi hade fel erkände vi det genast.

Den andliga principen i steg tio är uthållighet. Om jag hade envishet som ett av mina mindre bra karaktärsdrag, så är det i detta steget jag har användning för det draget i form av uthållighet. Tionde steget hjälper mig att leva kvar i programmet och använda de verktyg jag fått i de andra stegen för att fortsätta må bra, handskas med situationer som väcker känslor av olika slag och möta livet på livets villkor.

Jag brukar beskriva tionde steget som en ”On the spot inventering”. Ni vet när man hamnar i en situation där det helt plötsligt känns som skav i bröstet eller obehag i magen (att följa magkänslan kan vara till stor hjälp). Det är då jag behöver göra en tyst inventering för mig själv och fundera på;

  1. Vad är det jag känner (Harm? Rädsla? Annat?)?
  2. Varför känner jag detta? Är det för att jag är rädd (vad är hotat i mig?), eller oärlig (vågar inte sätta stopp eller uttrycka min önskan kanske)? Eller kommer det sig av annat?
  3. Vad kan jag göra åt det? Behöver jag ringa någon och dela? Kan jag sätta en gräns eller göra något i den aktuella situationen?

Hela den här processen jag beskrivit ovan kan ta ett tag att träna in, men efter ett tag går det per automatik, och hjälper oss att hålla riktning under dagen. Som med allt annat i programmet behöver vi komma ihåg att vi strävar efter utveckling, inte perfektionism! I AA finns ett uttryck om hur det är att tillfriskna; ”Väldigt enkelt. Du behöver bara förändra hela ditt liv.” Och svårare än så är det inte 😉

I AA´s Stora Boken beskrivs tionde steget endast som en ”On the spot inventering” där vi faktiskt använder oss av alla de steg vi gått igenom fram tills nu, en sammanfattning av steg 4-9 helt enkelt; ”Fortsätt se upp med själviskhet, oärlighet, harm och rädsla” skriver de, vilket ju är vad vi söker identifiera i steg 4. ”När dessa egenskaper dyker upp ber vi genast Gud avlägsna dem” fortsätter texten, och påminner oss om steg 6-7. ”Vi diskuterar dem omedelbart med någon….” här blir vi påminda om steg 5, ”…..och gottgör snabbt dem vi eventuellt har sårat.” precis som i steg 8 och 9. ”Sedan riktar vi resolut tankarna mot någon vi kan hjälpa” som vi kommer få lära oss i steg 12.

Läser man i AA och OA 12 och 12, och i Terence Gorskys ”Att förstå de 12 stegen” så beskriver de hur man i tionde steget kan göra en morgoninventering där man går igenom dagen och drar upp riktlinjer för den, för att sedan gå igenom dagen på kvällen och utvärdera vad som gått bra och vad som gått mindre bra. I Stora Boken, när vi sedan kommer in på elfte steget, finns förslag på hur du kan utforma dina morgon, – och kvälls inventeringar. Det viktigaste är ju att det blir gjort, eftersom detta är verktyg som hjälper oss leva i känslomässig balans, vilket gör att chanserna att få fortsätta vara abstinenta/drogfria och leva i tillfrisknande ökar med enorma mått!

För mig personligen har det blivit så att när jag känner mig i obalans på olika sätt och av olika anledningar så ringer jag ut till en programvän eller skickar ett sms, och får ”Berätta mig själv”. Jag är medveten om att jag inte följer mallen, men det har fungerat för mig. Jag ber om vägledning och ibland för den person som väckt mina känslor, och om det inte hjälper behöver jag förmodligen gå lite djupare och göra ett fjärde steg för att se vad som är påverkat och/eller hotat hos mig. För mig är nyckeln att jag delar med någon så att jag inte bär på alltihop själv, och för att eventuellt få en spegling på mitt beteende och min reaktion. Kort och gott, så får jag ju bekräftelse.

Tionde steget hjälper mig att fortsätt hålla isoleringen från andra borta och gör mig till en del av gemenskapen om och om igen. Jag slås ofta av hur genialt stegen är utformade och är tacksam att jag fått ta del av och lärt mig använda de verktygen!

Bildresultat för step ten