Steg sju

Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.

Som jag redan skrivit om står det mycket lite om steg sju i Stora Boken, det är i själva verket en enkel bön, vilket visar oss att det är enkelt. Men det kan vara bra att komma ihåg att enkelt inte alltid betyder lätt. 😉

Nyckelordet i steg sju är ödmjukhet. Både i AA´s och OA´s ”12 och 12” skrivs det om ödmjukhet som den viktigaste principen i det här steget. Jag tänker osökt på acceptans. Om jag kan acceptera att saker och ting är som de är, och att jag inte kan förändra annat än mig själv (som det står i Sinnesrobönen), så har jag hittat ett sätt att bli ”mjukare inför ”ödet” ”, dvs blivit mer ödmjuk.

Ödmjukhet kan vara att acceptera att de karaktärsdrag jag ber att få avlägsnade dyker upp igen, och igen. Att inte bli frustrerad och slå på sig själv och ramla ner i gamla, invanda tankeloopar om att jag är hopplös, värdelös och omöjlig, utan inse att jag är på väg att växa till den människa jag föddes till att vara innan beroendesjukdomen tog överhand.

Jag försöker komma ihåg mina återfallssignaler och coreissues, vilka lätt får mig att falla tillbaka i gamla mönster. När mina rädslor aktiveras och jag blir rädd at känna mig utanför, osedd, oälskad, annorlunda och inte får höra till, då ramlar jag ofta raklång i gyttjan som utgör ina gamla sätt att tänka och agera. Bitten Jonsson (www.bittensaddiction,com) pratar ofta om att göra en ”Brain bypass” vilket innebär att vi övar in nya handlingar, tankemönster och sätt att leva, så att de mönstren blir mer naturliga för oss att följa än de gamla. För att göra det behöver jag be andra om hjälp. Jag behöver berätta om att mina karaktärsfel dyker upp igen, och kanske få en spegling eller att råd om hur jag kan ta mig ur min tankeloop och börja göra annorlunda för att befästa nya vanor. Hela 12-stegs programmet kan ses som et sätt att göra en ”Brain bypass”, att få ett nytt sätt att leva genom att göra annorlunda, och i steg sju får vi verktyget Bön för att fördjupa kontakten med vår Högre Kraft och visa oss att vi med den kan få hjälp, inte bara att bli drogfria (som ju var vårt första och största syfte i de flesta fall) utan vi kan även få hjälp att börja leva det liv vi ofta längtat efter att få leva.

När jag talar om bön, kan det kännas svårt och främmande, och jag kan bara hålla med! Jag tyckte det kändes jättekonstigt att be. Men jag gick tillbaka till steg två och tre och tänkte på att jag ville tro och ”låtsades som om” jag var helt införstådd med att detta var den rätta vägen. Ett tips jag kan skicka med här är att läsa flera olika böner, och hitta en som känns rätt för dig. I de många olika programmen finns många olika böner som benämns med stegnamn som ”Tredjestegsbönen” ”Sjundestegsbönen” ”Harm,- och rädslobönen” i steg fyra osv, och jag tänker att det är bra vägledning, men för mig har det också varit väldigt viktigt att hitta böner som talar till mig. Jag har använt mig av alla de olika bönerna, och går ibland tillbaka till dem, men fortsätter också att leta eller hitta nya som tilltalar mig mer, och provar mig fram på olika sätt. Jag avslutar det här inlägget med lite olika böner som kanske kan vara till hjälp när du vill ta sjunde steget, dvs be en bön om att får börja leva annorlunda efter att du tagit beslutet i steg sex att ditt liv behöver förändring.

Anonyma Alkoholisters Sjundestegsbön

”Min Skapare, jag är nu villig att överlämna mig helt till Dig, gott såväl som ont. Jag ber att du avlägsnar varenda karaktärsdefekt som hindrar mig från att vara till nytta för Dig och mina medmänniskor. Ge mig styrka att utföra Dina befallningar, när jag går ut härifrån. Amen.”

Food Addicts Anonymous (FAA) Sjundestegsbön

”Gud, hjälp mig lyssna till mitt högre jag, medan Du och jag gör de förändringar i mitt liv, som tillåter mig att leva ett fritt, meningsfullt och lyckligt liv. Hjälp mig att inte hitta fel i allt jag gör och på dem som korsar min väg. Hjälp mig i min fortsatta abstinens att vara befriad från sug efter mat som inte stödjer mitt tillfriskande. Hjälp mig inse att mat är näring för min kropp, så att mitt sanna jag kan fullfölja Dina planer för mig. Hjälp mig att känna medkänsla och tillit, vara förlåtande, kärleksfull och snäll mot mig själv och andra medan jag tjänar Dig och alla människor på jorden. Amen.”

 Sinnesrobönen

”Gud, ge mig sinnesro, att acceptera det jag inte kan förändra. Mod, att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden”

Franciskusbönen

”Herre, gör mig till ett redskap för din fred.
Hjälp mig att bringa kärlek, där hatet gror,
tro där tvivlet råder, hopp där förtvivlan härskar.

Hjälp mig att skänka förlåtelse
där oförrätt begåtts, att skapa endräkt där oenighet söndrar,
att sprida ljus, där mörkret ruvar, att bringa glädje, där sorgen bor.

Mästare, hjälp mig att söka
inte så mycket att bli tröstad som att trösta,
inte så mycket att bli förstådd som att förstå,
inte så mycket att bli älskad som att älska.

Ty det är genom att ge som vi får ta emot,
genom att förlåta som vi får förlåtelse,
genom att mista vårt liv som vi vinner det.

Det är genom döden som vi uppstår till det eviga livet.”