Steg elva

Vi sökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud-sådan vi uppfattade honom-varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.

Här har vi uttrycket igen ”sådan vi uppfattade honom”. Det är detta som är så oerhört viktigt genom hela programmet, och också det som ger utrymme åt ALLA i den här gemenskapen. I Stora boken finns förslag för hur du kan tillämpa elfte steget, men ju mer jag lär mig om programmet, ju mer programlitteratur jag läser och tar till mig, ju tydligare ser jag hur viktigt det är att hitta SIN väg. Till att börja med föreslår jag att du provar något av de sätt du eventuellt får förslag på, men allt eftersom resan fortsätter kommer du hitta något som passar dig.

När jag hade gått min första kursvecka tog jag tag i verktyget ”att ringa” som det första och starkaste. Detta innebar att när jag kände starka känslor, framför allt rädsla, otrygghet, oro, harm mm så ringde jag till någon som gått behandling samtidigt som mig, eller någon som jag kände från de OA-möten jag ringde på. Till min dagliga rutin hörde också ett kvällssamtal till min ”Bästis”, som jag träffade på intensivkursen, där vi gick igenom om vi hade varit i risksituationer eller erfarit någon återfallssignal under dagen. Min make höll på att bli tokig, för det kunde bli långa samtal, men detta var (insåg jag senare) ett sorts elftesteg, fastän jag inte var medveten om det.

Till mina rutiner alldeles i starten hörde också att ta en promenad på morgonen innan dagen började. Jag tog en 20 minuters promenad och under tiden jag gick bad jag Sinnesrobönen högt för mig själv och sa ut i världen ”Vad som än händer idag, ska jag vara drogfri”. Det var allt. Men dag efter dag fortsatte jag att vara fri från socker och mjöl, och dessa två rutiner hjälpte mig att vara abstinent. När jag senare blev introducerad till steg elva förstod jag varför 😊

I Stora Boken föreslår de att vi, när vi vaknar på morgonen, ber Gud styra våra tankar och sedan tänker igenom de 24 timmar vi har framför oss, och funderar över hur de ska se ut. Vi reflekterar över om det är vår sjukdom som vill att den ska se ut på ett visst sätt, eller om det är vår Högre Kraft. Ibland kan vi behöva be om råd och styrka, och hjälp att fatta ett beslut. Om detta känns konstigt och främmande, så kan vi i alla fall försöka, och ”låtsas som om” vi tror på att det fungerar. Det brukar visa sig att det fungerar även när vi ”låtsas”.

En fråga som kan vara bra att ställa sig, om man inte vill be, är ”Vad kan jag göra för mitt tillfrisknande idag?”

När vi sedan ska gå och lägga oss på kvällen har vi i Stora Boken en ”Kvällsinventering” som de föreslår oss att gå igenom där vi kollar igenom vissa punkter och gör en check på hur dagen varit. Den frågar oss om vi harmat, varit rädda eller oärliga bland annat, och syftet med den är att göra en ”kvalitetskoll” på om vi gjort våra tiondesteg under dagen. Jag tycker den inventeringen är bra, men i början kunde den skrämma mig och jag kände det som att någon gnuggade in mina karaktärsdefekter i ansiktet på mig.

Om så är fallet så kanske det räcker att ställa sig frågan ”Kunde jag gjort något annorlunda idag?”

I Mia Törnbloms bok ”Självkänsla nu” beskriver hon en enkel kvällsinventering där vi skriver ner tre saker som jag gjort bra idag, tre saker jag är tacksam över och något vi behöver hjälp med. Bra. Tack. Hjälp. Gör det enkelt! Så småningom lägger hon även till ”Mindre bra”, men det kommer efter ett tag och syftar till att hjälpa en personlig utveckling, precis som programmet 😉

Steg elva hjälper oss att säga till det vi tror på som vår Högre Kraft ”Ske din vilja, inte min.” Förr i tiden, innan jag kom till programmet försökte jag styra ALLT själv och levde snarare efter principen ”Ske min vilja, inte din”, vilket inte alltid gav så goda resultat, milt uttryck 😊 Jag kan idag se tydligt att det funkar bättre att lämna över fixandet till min HK, och elfte steget hjälper mig med det, en dag i taget!

 

Bild steg 11.jpeg