Steg åtta

Vi gjorde upp en lista över alla vi hade skadat och blev villiga att gottgöra dem alla.

Både steg åtta och nio handlar om relationer. Många sockerberoende, och även personer med alkohol och tyngre droger som utlopp, hävdar att ingen tagit skada av deras sätt att äta. De har inte gjort någon illa, och ingen har blivit påverkad. Det är inte sant.

Även om mina barn inte sett mig äta, träna eller väga mig tvångsmässigt, så anser jag att jag har haft fokus på helt andra saker än deras person. Jag har varit där fysiskt, men oftast inte psykiskt. Mina rädslor för hur andra uppfattar mig och för andra saker, stora och små, och mitt fokus på min vikt och drogmaten har gjort mig mentalt frånvarande, med en oförmåga att spegla mina barn helt och fullt. Jag kunde inte spegla deras ilska till exempel, för den skrämde mig enormt. Likaså deras sorg. Dessa känslor försökte jag skoja bort, släta över och /eller ignorera, till och med tvinga bort med egen irritation eller ilska, med resultatet att de inte heller kan hantera dessa känslor idag. Jag anser att det är en skada jag gjort dem. Inte medvetet, men ändå gjort det.

Jag hade dessutom humörsvängningar som hette duga, på grund av en vansinnig kosthållning, med svält och utmattning till följd av detta, så ena stunden var jag lugn, harmonisk, glad och lekfull, barnen kunde göra vad som helst och jag var lugnet själv. Nästa stund, när blodsockret sjönk, kunde jag få ett sammanbrott för att de lagt en bok på bordet i TV-rummet och skrek och härjade och talade om hur trötta DE gjorde mig och att det var DERAS fel att jag inte mådde bra…… Listan kan, tyvärr, göras längre, men jag ville bara visa på att skada inte alltid innebär att man slagit, stulit eller förstört något. Skada kan definieras på olika sätt. I AA´s 12 och 12 skriver de om att man kan orsaka ”kroppslig, mental, känslomässig eller andlig skada”. Det kan vara bra att ha med sig när jag gör upp min lista.

Steg åtta är tvådelat. Ett: Vi gör upp en lista- Två: Vi blir villiga att gottgöra dem alla. I alla fall var det så för mig att jag inte kände mig villig att gottgöra alla jag skrivit upp på min lista över personer jag ansåg att jag skadat. Jag var skiträdd, och kände att steg nio kommer jag aldrig igenom….. Ett tips är att göra steg åtta som att steg nio inte finns, på samma sätt som jag tipsade om att göra steg fyra som att steg fem inte finns. Nästa tips är att dela in de personer du har på din lista i tre kategorier (minns inte var jag snappat upp detta). I kolumn 1 skriver du ner de som du ska gottgöra genast. I kolumn 2 skriver du ner de som ska gottgöras sedan, och i kolumn 3 skriver du ner de som du aldrig tänker gottgöra. Börja med att gottgöra dem i kolumn ett (mer om detta i steg nio) och du kommer att upptäcka att erfarenheterna du får i ditt gottgörelsearbete kommer flytta personerna i ”sedan kolumnen” till ”nu kolumnen”. Du har blivit villig att gottgöra.

Det viktiga här är att du fortsätter ha kontakt med någon som gått före (en sponsor tex) som kan hjälpa dig att sålla i vilka du ska gottgöra. Det stämmer att vi måste göra ett grundligt och ärligt jobb, men vissa av oss tenderar att slå extra hårt på oss själva för saker som inte ska eller bör gottgöras alls. Det vi tycker var en skada, kanske var att sätta en tydlig gräns. Så fortsätt att jobba tillsammans med någon. En ensam beroende är i dåligt sällskap 😉

I denna länk hittar du en lista som kan vara till hjälp när du gör ett åttonde och nionde steg: Lista steg åtta och nio

 

 

Bildresultat för step eight