Steg sex

Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.

Om man gör stegen som det står i AA´s Stora bok, så tar man steg fem, sex, sju och påbörjar göra listan i steg åtta på samma dag. I AA´s och OA´s böcker ”12 steg och 12 traditioner” (brukar kallas ”12 och 12”) finns fördjupning om varje steg och eftersom det i Stora Boken står väldigt kort om steg sex och sju, har jag hämtat mer text och reflektioner ifrån dessa båda böcker. Det finns MÅNGA fler bra böcker om de 12 stegen och 12 traditionerna, men jag har valt att i första hand använda mig av Stora Boken, AA´s och OA´s 12 och 12, för att göra det enkelt, ett råd hämtat från 12 stegsprogrammet, som jag gillar skarpt 😉

Nyckelordet i steg sex är att vara ”beredd” och jag tänker på VILLIGHET. De flesta av oss har kommit till en punkt där vi inser att vi inte vill äta (dricka, spela, shoppa, hjälpa andra) på samma sätt som vi gjort förut. Detta ”karaktärsfel” har vi sett andra bli befriade från i det 12-stegsprogram vi funnit vår hemmagrupp i, så vi är beredda att låta vår Högre Kraft hjälpa oss med att fortsätta vara abstinenta/nyktra/drogfria, dvs ”avlägsna detta karaktärsfel”.

Jag tänker att detta att bli ”befriad från karaktärsfel” handlar om att ”tona in” de egenskaper man har, tillsammans med min Högre Kraft. Min envishet, som fick mig att utföra perioder av svält, träning och andra dieter, eller hålla fast vid ilska och rädsla eller onyanserade åsikter om företeelser och människor, faktiskt kan tonas in till uthållighet, så att jag kan fortsätta vara i tillfrisknande och mitt nya sätt att leva en dag i taget. Min självcentrering, som fick mig att tro att alla kollade vad och hur mycket jag åt, hur jag såg ut, hur jag gick, hur min mage och mina lår såg ut när jag satt, att människor faktiskt mindes vad jag gjort på den där festen och gick och tänkte på det dagligen osv, kan tonas in till en självmedvetenhet, som hjälper mig vara medveten om att det jag gör spelar roll, men inte är centrum av världen. Min rädsla kan tonas in till en medvetenhet om risker som jag kan välja att ta ställning till hur jag vill agera på. Och så vidare. Kort sagt, ett nytt sätt att leva.

I Stora Boken, på sid 46 (senaste utgåvan) står: ” Vi hade problem med personliga relationer, vi kunde inte kontrollera vår känslosamma natur, vi var offer för förtvivlan och depression, vi kunde inte tjäna vårt levebröd, vi hade en känsla av att vara värdelösa, vi var fulla av rädsla, vi var olyckliga, vi verkade inte kunna vara till verklig hjälp för andra människor- var inte en grundläggande lösning på dessa frågor viktigare än frågan om vi skulle få se journalfilmer om månfärder eller inte? Givetvis var den det.” När jag tittar tillbaka på hur mitt liv som aktiv i mitt beroende såg ut, så inser jag att det var så här det var, som står beskrivet i den textsnutten. Jag var rädd, självcentrerad, utifrånstyrd, jag var deprimerad i perioder och hade våldsamma humörsvängningar från himlastormande lycklig och glad till nästintill självmordsbenägen på några timmar (idag vet jag att det även hade med mitt svängande blodsocker att göra), och fast jag hade ett fantastiskt liv, så var jag olycklig och hittade inte fram till livet.

När jag gjort mitt fjärde och femte steg stod jag inför faktum att om jag fortsätter leva på det sätt jag gjort, kommer jag vara kvar i detta. Ville jag vara det? För mig var svaret enkelt; nej! Jag orkade inte vara kvar i det sättet att leva, och jag behövde börja göra annorlunda. Jag var helt och hållet beredd att låta Gud (andra i programmet) hjälpa mig börja leva på ett annat sätt. Så enkelt var det. Enkelt- men inte lätt 😉

Se på det som Andlig utveckling (inte perfektionism!) Vi kommer att falla tillbaka i gamla mönster, och då behöver vi uthållighet, tålamod, och en gemenskap att stötta oss på. När vi väljer att leva och tänka annorlunda kan vi gå

från (”Karaktärsdefekt”)                                             Till (Andlig utveckling)
Negativ                                                                        Positiv

            Rädsla                                                                          Tillit

            Självömkan                                                                 Tacksamhet

            Bitterhet                                                                      Accepterande

Oärlighet                                                                    Ärlighet