Addiction/Beroende

Beroende sjukdomen är en FYSIKSK SJUKDOM, som sitter i hjärnan. Punkt.

Den är inte orsakad av någonting som dåligt sällskap, taskig barndom, mobbning osv. Den är PRIMÄR.

Den blir bara värre med tiden om den inte behandlas. Den är PROGREDIERANDE.

Den går i skov, precis som tex MS. Man kan vara i tillfrisknande, men ändå få ett skov som inte orsakas av något annat än att man har en sjukdom. Den är RECIDIVIERANDE.

Det är en sjukdom som inte går att bota. Du får leva med den hela livet. Den är KRONISK.

Det är en sjukdom som är listig, falsk och stark. Den drabbar på alla områden av vårt liv, psykiskt, fysiskt, andligt och socialt, och den leder till döden om den inte behandlas. Den är DÖDLIG.

Om du får och tar emot hjälp så går det att hejda sjukdomen. du kan lära dig att leva med den, och få ett liv fullt av kärlek och glädje. Den är BEHANDLINGSBAR.

Den här fysiska sjukdomen kan ta sig många uttryck, det är en mästarnas mästare på att imitera andra sjukdomar, och visa sitt ansikte på områden där man minst anar. Du kan ha ett

Intagsrelaterat beroende som exempelvis;

 • alkohol
 • tabletter (i olika former)
 • rökning (av olika substanser)
 • mat/socker
 • mm. Idag är variationen på droger oändlig och det tar aldrig stopp.

Eller så kan du ha ett

Processrelaterat beroende som exempelvis;

 • sex
 • spel
 • medberoende
 • relationer
 • shopping
 • mm.

Oavsett vilket ditt utlopp är så är beroende processen den samma. Du lovar dig själv och ibland andra att ”JAG SKA ALRIG MER”, men klarar inte hålla löftet.

En kort definition på sjukdomen är att du smyger, ljuger och gömmer din drog eller din process. Gömmer godispapper längst ner i soppåsen, gömmer flaskor på olika ställen för att vara säker på att ha tillgång, har kodnamn i telefonlistan för att ingen ska upptäcka att du har en affär (eller flera), osv.

För att tillfriskna på alla områden, psykiskt, fysiskt, andligt och socialt behöver du hjälp, och det finns hjälpa att få!